Sayako Kusaka violin , Viviane Hagner violin

Veröffentlicht auf von Hiroko-Kana Saito

Viviane Hagner und Sayako Kusaka : Bach

Viviane Hagner und Sayako Kusaka : Bach

Sayako Kusaka violin Freiburg -Nabering-Konzerte- Busoni Sonate Opus 36a

Sayako Kusaka violin Freiburg -Nabering-Konzerte- Busoni Sonate Opus 36a